Oceňovanie učiteľov

Oceňovanie učiteľov

Školstvo a vzdelávanie     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

„Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti”   Jan Amos Komenský

 

    

V stredu 27. marca 2019 sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ slávnostné Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Ocenení učitelia sú naozaj hodní toho mena UČITEĽ, podľa výroku Jána Amosa Komenského. Formujú svojich žiakov a študentov k zodpovednosti, vštepujú im múdrosť a usmerňujú ich nie len v študijnom živote, ale sú ochotní poradiť aj v rôznych životných situáciách svojim zverencom. Ocenenia odovzdávali p. primátor Ing. Martin Tomčányi a viceprimátor mesta Bc. Ľubomír Veselický.

 

 

V kategórii Vynikajúci pedagóg základnej školy boli ocenení

 

Mgr. Lucia Paulenková – ZŠ Juraja Fándlyho

Mgr. Juraj Hošták – ZŠ Juraja Fándlyho

PaedDr. Jana Očenášová - ZŠ Jana Amosa Komenského

Mgr. Jana Fogelová - ZŠ Jana Amosa Komenského

Mgr. Martina Ludviková - ZŠ Jana Amosa Komenského

 

V kategórii Vynikajúci pedagóg strednej školy boli ocenení

 

Mgr. Katarína Valábková – Gymnázium Vojtecha Miháliková

Ing. Alena Pospíšová – Obchodná akadémia

 

V kategórii Vynikajúci pedagóg voľnočasových aktivit boli ocenení

 

Oľga Haršányiová – ZŠ Juraja Fándlyho

Mgr. Art. Michal Balla, ArtD.

 

Novou kategóriou v tomto roku bola kategória Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju a pedagógov na ocenenie navrhli Žiacke školské rady, na základe školských ankiet, ktoré na školách prebehli. Na základe spracovaných výsledkov boli ocenení

 

Ing. Peter Kostolányi - ZŠ Jana Amosa Komenského

Mgr. Anna Novosadová - ZŠ Jana Amosa Komenského

Mgr. Beáta Petrášová – ZŠ Juraja Fándlyho

Mgr. Jana Válkyová – ZŠ Juraja Fándlyho

Mgr. Ľubica Štefáková – Gymnázium Vojtecha Mihálika

 

Cenou za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť v oblasti školstva bola ocenená

Alžbeta Levková

 

Slávnostnú chvíľu nám hudobnými vstupmi spestrilo trio v zložení - speváčka Dany M, gitarista Roman Hlinka a hra na bicie Martin Ševčík. Všetkým pedagógom želáme veľa sily,    trpezlivosti a lásky a aj touto formou im ďakujeme za všetku námahu každodenne vynakladanú v ich práci.

 

Oceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľovOceňovanie učiteľov