Nedajte sa oklamať podvodníkmi, ktorí vymáhajú nedoplatky poistného

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

Sociálna poisťovňa varuje poistencov, aby sa nestali obeťou podvodného vymáhania pohľadávok. Aktuálne Sociálna poisťovňa zaznamenala pokus o neoprávnené vymáhanie pohľadávky pod menom firmy Eltix Economy, s.r.o., ktorá zaslala poistenke Sociálnej poisťovne výzvu na úhradu nedoplatku. Pod hrozbou narastania dlhu firma žiada v krátkom čase uhradiť nedoplatok poistného aj s úrokmi na číslo účtu, ktoré nepatrí Sociálnej poisťovni.

 

Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné a penále tromi spôsobmi: v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako ich najskôr na uhradenie dlhu vyzve písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa môžu do 15 dní odvolať.

 

Ak poistenec dostane výzvu na úhradu dlhu voči Sociálnej poisťovni, odporúčame mu, aby v prípade nejasností alebo pochybností priamo kontaktoval svoju pobočku Sociálnej poisťovne, preveril si existenciu dlhu, prípadne to, ako má pri jeho splatení postupovať. Dôležité je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa, ústredie i všetky pobočky majú účty otvorené výlučne v Štátnej pokladnici – kód banky 8180.

 

Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne si poistenec rýchlo preverí tu: Zoznam dlžníkov


Čísla účtov pobočiek SP sa nachádzajú na webe tu: Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne
Kontakty na pobočky SP sa nachádzajú tu: Kontakty – pobočky