Seredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamäti

Seredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamäti

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    

 

Odborníci tvrdia, že tak ako starne ľudské telo, tak starne i ľudský mozog. Pamäť sa vekom začne zhoršovať a človek začne zabúdať mená, dátumy i povinnosti. Nevie napríklad kde si položil okuliare alebo si zabudne vziať lieky. V tých najhorších prípadoch zabudne kde býva či nespoznáva rodinných príslušníkov. A pritom nemusí ísť ani o chorobu ale o príznak normálneho fyziologického starnutia. V prípade seniorov je veľmi dôležitá rýchlosť akou sa znižujú pamäťové schopnosti človeka. Aby si pamäť udržal čo najdlhšie v dobrom stave je potrebné, tak ako aj ľudskému telu tak aj mozgu, venovať patričnú pozornosť.

 

 

 

Na tému ľudskej pamäte a mozgovým cičeniam usporiadala zastupujúca vedúca Denného cenrtra pre seniorov v Seredi Paulína Kostková na 19. marca pre členov centra zdravotnú prednášku vedenú Ingrid Kilianinovou. Súčasťou prednášky bolo aj meranie krvného tlaku a cholesterolu. Takéto meranie v priestoroch Denného centra je skvelá myšlienka, nakoľko sa seniori obrazne povedané  " v domácom prostredí "  bez stresu a dlhého čakania u lekára dozvedia svoje hodnoty.

 

 

 

Seniori sa tak počas prednášky dozvedeli, že mozog je ako sval a treba ho neustále trénovať. V tom človeku pomôže lúštene krížoviek, sledovanie súťaží, pohyb na čerstvom vzduchu alebo cvičenie jógy.  Odborníci radia zvýšiť príjem celozrnných obilnín a zeleniny. Nachádza sa v nich bohatý zdroj glukózy vo forme zložených cukrov, ktorá je pre mozog niečo ako pohonná hmota. Dôležitý je aj dostatok vitamínu B, ktorý vyživuje nervy a mozgové bunky.  No a nemenej dôležité je vyhýbanie sa stresu, byť v duševnej pohode a stretávať sa s priateľmi.

 

 

Seredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamätiSeredskí seniori na prednáške o ľudskom mozgu a trénovaní pamäti