Zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Životné prostredie a príroda     Bc. Zuzana Vohláriková referent odpadového hospodárstva    

Mesto Sereď  zabezpečilo dňa 14. 03. 2019 montáž štyroch kusov nádob na zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Nádoby sa nachádzajú na uliciach:

 

  • Novomestská pri bytovom dome č. 43/42,
  • A. Hlinku pri bytovom dome č. 3044/14,
  • Jesenského pri bytovom dome č. 3000/56, 
  • Fándlyho pri bytovom dome č. 744/2.

 

Použité jedlé oleje musia byť v uzatvárateľných nádobách (napr. PET fľašiach) a následne umiestnené do určených zberných nádob. Zberné nádoby sú žltej farby o objeme 800 l. Do jednej nádoby je možné umiestniť 200 – 300 kusov uzavretých litrových fliaš.

 

! ZÁKAZ VYLIEVANIA OLEJA DO NÁDOBY !

 

Použité jedlé oleje a tuky nepatria do kanalizácie. Dokážu v nej vytvoriť lepivú vrstvu, na ktorú sa uchytávajú ostatné zvyšky potravín, a tým dochádza k upchatiu kanalizačnej prípojky. Ďalším dôvodom je, že zhoršujú funkcie čistiarní odpadových vôd. Olejový odpad vytvára na hladine nádrží  týchto čistiarní vrstvu, ktorá môže spôsobiť zníženie účinnosti čistiaceho procesu, a tým zhoršiť kvalitu vyčistenej vody. Jej odstránenie je veľmi náročné a nákladné.

 

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY?

 

Použité jedlé oleje (z vyprážania, vysmážania, fritovania apod.) očistíme od zvyškov ostatných potravín pomocou sitka a zlejeme do PET fľaše. Po jej naplnení  a uzatvorení ich umiestnime do zbernej nádoby na to určenej.

 

Menšie množstvo je možné použiť v procese kompostovania. Dôležité je nechať olej nasiaknuť do prírodného sorbentu napr. pilín. Po nasiaknutí materiál použijeme do kompostu, kde sa postupne rozloží a tak nedochádza k uvoľneniu tekutého oleja do prostredia. Použité jedlé oleje a tuky je zakázané kompostovať v tekutej forme, nakoľko by došlo ku kontaminácii pôdy.

 

Použité jedlé oleje a tuky v uzatvárateľných nádobách je možné odovzdať aj na zbernom dvore mesta Sereď bezodplatne.

 

DO ZBERNÝCH NÁDOB NEPATRIA MOTOROVÉ A INÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY!

 

Zber použitých jedlých olejov a tukov z domácnostíZber použitých jedlých olejov a tukov z domácnostíZber použitých jedlých olejov a tukov z domácnostíZber použitých jedlých olejov a tukov z domácností