Slovensko-český poradenský deň o dôchodkoch bude 25. 4. 2019 v Žiline

Dane a odvody     Mgr. Júlia Gálová    

Sociálna poisťovňa (SP) a Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) pripravujú medzinárodný poradenský deň. Bude v Žiline dňa 25. apríla 2019 v čase od 9.00 h do 16.00 h.

 

Cieľom podujatia je poskytnúť poradenstvo poistencom a poberateľom dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Českej republike a na Slovensku, teda získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky.

 

Ak máte otázky k českému alebo slovenskému dôchodkovému poisteniu, napr. k získaným nárokom alebo k očakávanej výške českého dôchodku, resp. starobnému pripoisteniu v Českej republike, odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia vám budú k dispozícii a pomôžu vám pri riešení vašich záležitostí.

 

Aby ste sa vyhli čakaniu, odporúčame dohodnúť si čas stretnutia:

  • na telefónnom čísle + 421 0906 175 130
  • emailom: marta.trebaticka@socpoist.sk

Uveďte vaše rodné číslo a číslo českého poistenia.

 

Tento poradenský deň je bezplatný a prednosť budú mať vopred objednaní poistenci. Bezplatné poradenstvo však poskytneme všetkým záujemcom.

 

Účastníci poradenského dňa by si mali so sebou priniesť okrem osobných dokladov tiež podklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia. V prípade že ide o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zomretom poistencovi.