Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

Kultúra a divadlo     Mária Diková Vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi    

Ulica M. R. Štefánika 8

 

OtvÁracIE hodINY: Október -  APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac APRÍL 2019

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava

Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča

Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola

 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký   

 

VÝSTAVY:

 

EXPONÁT MESIACA:

 Najstaršie ocenenia, poháre, udelené seredskému spevokolu Zvon z 30. – 50. rokov 20. storočia a korešpondencia skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského

 a spisovateľa Vojtecha Mihálika so spevokolom  

--------------

 

 

VÝSTAVY:

 

 

 

DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa od  23. 3. 2019 - 27. 4. 2019

 

PODUJATIA:

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE TVORÍME PRE RADOSŤ

3. – 4. apríla 2019

             

Tvorba z drôtu, z hliny, šúpolia, paličkovanie, háčkovanie, vajíčka zdobené voskom a drôtom 

               

Školské skupiny je potrebné vopred objednať na tel. č. 031/7894546, e-mail:muzeum@sered.sk  

                                                                                                                                            

--------------

 

PRIPRAVUJEME NA MÁJ:

 

10. mája 2019,  KAROL FELIX – GRAFIKA, MAĽBA výstava diel umelca K. Felixa

-----------

 

 

18. mája 2019, NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – tvorivá dielňa Aquamanilla, prednáška M. R. Štefánik  a koncert Československé komorné duo v Múzejnej záhrade