Galantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo Serede

Galantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo Serede

Zdravie     Iveta Tóthová    

 

Rekonštrukcia exteriérových a interiérových priestorov v Nemocnici Svet zdravia Galanta krok za krokom napreduje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo Serede. Azda najviditeľnejšou zmenou je rekonštrukcia fasády, kde starú sklenenú mozaiku nahradila nová omietka. Hoci vonkajší vzhľad budovy priamo neovplyvňuje kvalitu zdravotnej starostlivosti, podpisuje sa na celkovom dojme z nemocnice.

 

Postupne je  množstvo financií preinvestovaných aj do modernizácie jednotlivých oddelení.  Medzi nimi napríklad rádiologické, gynekologicko-pôrodnícke, očné, rehabilitačné ale aj psychiatrické.

 

 

Práve psychiatrické oddelenie bolo po ukončení modernizácie 20. marca slávnostne otvorené. Podľa slov Tomáša Kráľa - manažéra komunikácie, marketingu a hovorca ProCare a Svet zdravia sa budú pacienti s duševnými poruchami v Nemocnici Svet zdravia Galanta liečiť v krajších a modernejších priestoroch, ktoré pre nich budú počas procesu uzdravovania zároveň neporovnateľne podnetnejším prostredím. Galantská nemocnica totiž niekoľko týždňov rekonštruovala svoje psychiatrické oddelenie a do jeho komplexnej obnovy investovala takmer 57-tisíc eur.  Oddelenie zároveň začína poskytovať aj novú, biologickú formu liečby a pacientov tak už nebude musieť prekladať do iných zariadení. Predmetom rekonštrukcie bola najmä stavebne nevyhovujúca lôžková časť oddelenia. Nemocnica vymenila podlahy i okná, priestory vymaľovala, nakúpila nové postele, kuchynskú linku s vybavením a spotrebičmi, nové sedačky či tapety na steny i okná.

 

 

„Tešíme sa, že sa nám koncom minulého roka podarilo komplexne zrekonštruovať naše psychiatrické oddelenie s akútnym terapeutickým zameraním. Obnova prinesie nielen krajšie prostredie pre pacientov a personál, ale zároveň pomôže zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ hovorí riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Galanta Alexandra Pavlovičová.

 

 

Zavádzajú novú liečbu

 

Tomáš Kráľ zároveň upresňuje : " Psychiatrické oddelenie galantskej nemocnice vykonalo počas minulého roku 666 hospitalizácií a v ambulantných podmienkach ošetrilo 3907 pacientov. Momentálne rozširuje doterajšiu farmakologickú liečebnú aktivitu o biologickú formu liečby, ktorou je elektrokonvulzívna terapia (ECT)."

 

„Táto terapia je nevyhnutnou súčasťou akútnej psychiatrickej liečebnej intervencie. ECT nám umožní terapeuticky zvládnuť aj také spektrum diagnózu pacientov, ktorých sme dosiaľ museli prekladať do iných psychiatrických zariadení,“vysvetľuje primár psychiatrického oddelenia galantskej nemocnice, MUDr. Miroslav Čerňan s tým, že v súlade s platnými a najnovšími poznatkami oddelenie zavádza aj nové lieky.

 

Primár podotýka, že pre komplexnosť liečby pacienta s prejavmi duševnej poruchy je potrebný aj dostatočný čas a overenie liečebného efektu formou doliečovacích aktivít oddelenia.

 

 

„Pacienti v doliečovacom pásme akútnej fáze liečby si vyžadujú pohybový priestor so zabezpečím vhodných, resocializačných aktivít, ktoré ich môžu navrátiť do svojho života. V tomto smere plánujeme vytvoriť aj ďalšie priestorové a personálne podmienky,“doplnil.   

 

Psychiatrické oddelenie galantskej nemocnice poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 110-tisíc obyvateľov zo spádovej oblasti Galanty, Šale, Dunajskej Stredy a Serede. V súčasnosti má 26 lôžok.

 

 

Spektrum diagnóz a terapií:

 

-        všetky akútne vzniknuté duševné poruchy, akútne zhoršené chronické duševné poruchy, vrátane závislosti od návykových látok;

-        prechodné reaktívne stavy vznikajúce v krízových životných situáciách;

-        akútna psychofarmakologická terapia

-        akútna psychologická intervencia

-        klinicko-psychologická diagnostika

-        individuálna a skupinová psychoterapia

-        edukačné a motivačné aktivity, relaxačné techniky, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia a ergoterapia, v zastrešení komunitno–režimového prístupového princípu

Galantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo SeredeGalantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo SeredeGalantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo SeredeGalantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo SeredeGalantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo SeredeGalantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo SeredeGalantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo SeredeGalantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo SeredeGalantská nemocnica sa postupne modernizuje o čom sa denne presviedčajú aj pacienti zo Serede