Výsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v Seredi

Výsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    

V sobotu 16. marca 2019 sa na území Slovenskej republiky konali prezidentské voľby.  Občania SR si v novodobej ére samostatnosti volili hlavu štátu už po piaty krát. Funkčné obdobie prezidenta je päť rokov.  Zasadnúť do prezidentského kresla prejavilo  záujem 13 kandidátov. Seredčania volili celkom v 13 volebných okrskoch.

 

 

 

Počet zapísaných voličov v Seredi bolo 13 365, z čoho bol počet zúčastnených voličov

vo voľbách  6 528.   Počet platných hlasov bolo 6 495.

 

Najviac hlasov v prezidentských voľbách 2019 odovzdali Seredčania

Zuzane Čaputovej a to celkom 2 514 a Marošovi Šefčovičovi v počte 1 387 platných hlasov.

 

Z celoslovenského hľadiska prvý dvaja kandidáti získali nasledovný počet hlasov:

              

Ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Do druhého kola prezidentských volieb postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov a to 

Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

 

O poradí všetkých kandidátov rozhodli občania Slovenskej republiky nasledovne:

 

 

Druhé kolo volieb sa bude konať  v sobotu 30. marca 2019.

 

 

 

 

http://www.seredskenovinky.sk/pictures/web/files/v%C3%BDsledky%20volieb%202019%201.kolo%281%29.xlsx

Výsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v SerediVýsledky I. kola prezidentských volieb 2019 v Seredi