Do práce na bicykli-je čas na registráciu !

Udalosti a ľudia     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

Mesto Sereď sa aj v tomto roku zapojilo do projektu Do práce na bicykli. Projekt odštartoval v roku 2014 a v roku 2015 sa doňho po prvýkrát zapojilo 5 tímov z mesta Sereď, v roku 2016 to už bolo 14 tímov, v roku 2017 sa zapojilo 20 tímov a v minulom roku 2018 to bolo 23 tímov.  

 

O čo ide ? Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

 

Na stránke www.dopracenabicykli.eu sa môžu registrovať 2-4 členné tímy, ktoré od 01. mája do 31. mája 2019 budú chodiť na bicykli do práce a do registračného systému na webovej  stránke projektu si budú viesť záznamy, koľko kilometrov v daný deň prešli.  Prihlásiť sa môžu iba tímy, ktorých členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie.  Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Vyhodnotené budú najlepšie tímy nielen v rámci Slovenska, ale hodnotené budú aj lokálne výsledky v rámci samospráv.

 

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 01. mája do 31. mája 2019 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j 01. mája 2019 dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

 

Mesto Sereď bude oceňovať v týchto kategóriach :

 

1. súťažiaci budú hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov. Bude vybratý najlepší tím, ktorý najazdil v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, aj najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov  do práce a z práce.

 

2. Súťažiaci budú hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 01. mája  do 31. mája 2019. Bude vybratý najlepší tím, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce.

 

3. treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo najazdil počas súťaže minimálne 500 km na bicykli.
 

Registrácia súťažiacich tímov je v termíne od 14. marca 2019 do 05. mája 2019 cez online formulár na www.dopracenabicykli.eu, kde nájdete aj bližšie informácie ohľadom pravidiel súťaže.

 

Tešíme sa, že do podujatia sa zapojí čo najviac súťažiacich tímov!