Krízový štáb k obmedzeniam na moste ponad železnicu

Rozvoj a výstavba     Ľubomír Veselický    

 

Od ostatného stretnutia so správcom  mostu vedúceho ponad železničnú trať uplynul  bezmála mesiac. S cieľom vyhodnotiť  účinky zákazu  premávky po moste vozidlám ťažším ako 3,5 t  od 25. 2. 2019 zvolal   primátor mesta v utorok  dopoludnia 12. marca  2019  vybraných členov krízového štábu. 

 

Na stretnutí boli náčelníkom mestskej polície podané informácie o priebehu a výsledkoch pravidelnej kontroly dodržiavania zákazu vodičmi ťažších vozidiel najmä o frekvencii  a početnosti  priestupkov. Z nich vyplynulo, že najväčší počet porušení je zistený  v predpoludňajších hodinách a denne tak urobí stále značný počet  profesionálnych vodičov. Zvislé dopravné značenie uniká ich pozornosti.

 

Prednosta mestského úradu zdôraznil negatívne ekonomické dôsledky nového dopravného režimu, ktorý sa nedotkol iba prevádzkovateľov hromadnej autobusovej dopravy. Obchádzkové trasy znamenajú vyššie prevádzkové náklady   nielen pre dopravcov ale aj pre mestský rozpočet, z ktorého mesto prispieva na málo využívanú miestnu dopravu. Nezanedbateľné sú aj náklady na dlhšie trasy vozidiel  pri zbere komunálneho odpadu  a od 18.3.2019 aj bioodpadu.

 

Ako najväčší sa ukazuje problém nateraz neznámeho termínu začatia stavby mosta, ktorý v praxi znamená, že  subjekty postihnuté zákazom prejazdu po moste nevedia, či s týmito mimoriadnymi výdavkami majú počítať iba tento rok, alebo aj v roku 2020.

 

Primátor mesta rozhodol, že krízový štáb sa novou dopravnou situáciou bude zaoberať pravidelne, zistené skutočnosti budú podchycované  v záznamoch stretnutí štábu , a tieto  budú bezodkladne posúvané dotknutým subjektom ako Slovenskej správe ciest, Vyššiemu územnému celku, Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu obrany SR, Krajskému a Okresnému dopravnému inšpektorátu,  Krajskému a Okresnému odboru dopravy a komunikácií a OO PZ Galanta.