Zápis detí do prvých ročníkov seredských ZŠ sa blíži

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    

 

Podľa platného VZN mesta Sereď sa zápis do prvých ročníkov Základných škôl na území mesta bude v roku 2019 konať v termíne

 

26.4.2019 (piatok) od 14,00 do 18,00 hod. a 27.4.2019 (sobota) od 9,00 do 12,00 hod.

 

Povinnosťou rodiča je zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013. Rodič je povinný zapísať aj dieťa, ktoré vyžaduje špeciálnu starostlivosť, ak žije v zahraničí alebo rodič uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky.  Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Zapísať  na povinnú školskú dochádzku môže rodič aj dieťa ak do 31.8.2019 nedovŕši šesť rokov. 

 

Rodič si môže vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V Seredi máte na výber

 

ZŠ J.A.Komenského, ZŠ J.Fándlyho a Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

 

 

Ak si myslíte, že dieťa treba vopred na zápis špeciálne pripraviť tak Vás vyvedieme z omylu. Už v materskej škole deti absolvujú predškolskú výchovu. Pri zápise učitelia hravou formou zistia ako na tom Vaše dieťa je, či je pripravené a zrelé deti navštevovať školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča učitelia zisťijú, aké sú deti samostatné.

 

 

Už vopred sa doma dohodnite, či chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo školský klub / družinu alebo určitý krúžok.

 

Nezabudnite si so sebou priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

 

meno a priezvisko

dátum narodenia

rodné číslo

miesto narodenia

národnosť

štátne občianstvo

trvalé bydlisko dieťaťa

v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa