Predškoláci v ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Zuzana Kuciaková    

Vieme, aké ťažké býva pre malých prváčikov prispôsobiť sa  učeniu, zvoneniu a všetkému novému, čo ku škole patrí. Aby sme im to aspoň trochu uľahčili a spríjemnili, pripravila ZŠ Jana Amosa Komenského v tomto školskom roku pre predškolákov rôzne zaujímavé aktivity. Predškoláci z MŠ na  Komenského A a B, Murgašovej  a Podzámskej  ulice,  pravidelne navštevujú našu školu v rámci projektu  „Chceš poznať  ZŠ Jana Amosa Komenského skôr ako začneš chodiť do 1. triedy?“   

                

V novovytvorenej LEGO miestnosti sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Eriky Sabovej zúčastňujú zaujímavých hodín matematiky prostredníctvom výukového Lega. Pomocou skladačiek počítajú, určujú poradie kociek, farby, geometrické tvary. Nadobudnuté vedomosti využívajú pri skladaní stavieb, postáv, zvieratiek i dopravných prostriedkov. Pri vytváraní vlastných stavieb z Lega rozvíjajú fantáziu a tvorivosť.

               

V telocvični zažívajú netradičnú, kreatívnu hodinu telesnej výchovy so zaujímavými pomôckami s pani učiteľkou PaedDr. Janou Očenášovou.  Po rozohriatí a rozcvičke cvičia rôzne cviky v skupinách s využitím netradičného  náčinia a náradia. V závere hodiny je priestor aj pre hry zamerané na behanie. Spokojné tváričky detí dávajú signál, že cvičia s veľkou radosťou.

               

V počítačovej učebni sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Kuciakovej oboznamujú s programom Tux Paint, učia sa pracovať s myšou, vymaľovávajú  omaľovánky a pomocou pečiatok tvoria pekné vianočné obrázky. Riešia zaujímavé úlohy  v nových výučbových programoch ako napr. Chytré kocky, Veselá matematika, kde sa prostredníctvom hry nielen zabávajú, ale aj učia.

                

Každú stredu popoludní si malí predškoláci môžu vyskúšať rozprávanie v anglickom jazyku. Kurz sa uskutočňuje formou riekaniek, hier a interaktívnych cvičení v špecializovaných učebniach anglického jazyka. Deti si domov odnášajú texty riekaniek a piesní, vlastné výrobky a pomôcky, ktoré im pripravujú pani učiteľky Mgr. Magdaléna Práznovská a Mgr. Jana Fogelová.

                

Zaujímavé aktivity pre škôlkarov pripravuje aj školská knižnica. Deti z MŠ na Komenského ulici sa zapojili do akcie „Celé Slovensko číta deťom - adventné čítanie“.  Pani učiteľka Mgr. Ingrid Bohušová im prečítala knihu „O rukavičke“, deti počúvali a rozprávali o tom, čo si zapamätali.

                 

Tieto aktivity, ktoré pripravujú naše pani  učiteľky  nielen pre predškolákov sú zaujímavé, tvorivé, zábavné  a hlavne poučné. Primeranou formou pripravujú deti na vstup do školy. Odmenou pre nás je kladná odozva zo strany pani učiteliek z materských škôl a samozrejme spokojnosť a radosť detí. O pár mesiacov sa zo šikovných a bystrých predškolákov stanú veľkí prváci, na ktorých sa všetci veľmi tešíme. ZŠ Jana Amosa Komenského úspešne funguje a je z nej  kvalitná vzdelávacia inštitúcia otvorená žiakom, rodičom i verejnosti.