Už o týždeň si občania Slovenskej republiky budú voliť svojho prezidenta

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    

Už o týždeň, v sobotu 16. marca 2019 si Slovenská republika volí svojho prezidenta. Tento dátum, ako dátum konania volieb, vyhlásil v januári predseda NR SR Andrej Danko. Mesto Sereď má 13 volebných okrskov a volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hodiny.  Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan SR,  ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Pokiaľ z nejakého dôvodu nemôžete voliť v mieste svojho bydliska, musíte požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Občania Slovenskej republiky si budú už po piaty krát v novodobej ére samostatnosti voliť hlavu štátu.  Funkčné obdobie prezidenta je päť rokov. Zasadnúť do prezidentského kresla prejavili záujem títo kandidáti :

 

 

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa bude konať

v sobotu 30. marca 2019.