Oznámenie o začatí prác na Námestí Slobody

Rozvoj a výstavba     Oddelenie životného prostredia MsÚ v Seredi    

 

Oznamujeme občanom, že od 11.3.2019 sa začnú na Námestí Slobody (v malom parku) realizovať práce súvisiace so servisom závlahového systému a napájania studničnej vody.

 

Žiadame občanov, aby rešpektovali uzáveru chodníka a nevstupovali na stavenisko.