Keď mandát nestačí

Samospráva a štátna správa     Ľubomír Veselický    

Vykonávať poslanecký mandát je možné rôzne.  Všetko závisí len na tom , či sa zvolený poslanec pri výkone funkcie riadi zdravým rozumom a so zodpovednosťou za budúcnosť mesta. Je tu aj však druhá cesta výkonu mandátu. Hladkanie si svojho ega omieľaním spoločensky ľúbivých a dobre znejúcich prázdnych výrokov.

 

V pondelok  4. 3. 2019  sa primátor, 16 poslanci MsZ, prednosta úradu, vedúca ekonomického odd. a vedúci oddelenia rozvoja mesta  zišli na pracovnom stretnutí o  budúcich plánoch mesta v investíciách a dotáciách na celé volebné obdobie.  V jasne definovaných finančných východiskách predstavil prednosta úradu možnosti použitia rezervného fondu mesta. Na finančnom modeli na toto obdobie poukázal  na jeho čerpanie na investície či havárie, resp. ako naň vplývajú mestom poskytované dotácie či bežné opravy. Po práve skončenom volebnom období 2014-2018  bude po schválení hospodárskych výsledkov mesta za rok 2018 zostatok rezervného fondu viac ako 2,1milióna €. Ak sa ale nekontrolovane rozbehneme v investíciách a dotáciách - o štyri roky mesto nebude mať rezervný fond a nebude môcť ani poskytovať  žiadne dotácie.

 

Zdravý rozum hovorí, že ak mám v peňaženke 50 eur a nemám so sebou kreditnú kartu, nenahádžem do nákupného vozíka tovar za 150 eur. Iný príklad. Mám čistý mesačný príjem 700 eur a režijné náklady na stravu a bývanie 400 eur.  Potrebujem kúpiť novú práčku, lebo stará už dosluhuje.  Zišiel by sa aj nový televízor. Zdedil som starý obraz, ktorý ale potrebuje reštaurovanie za  20 tis. eur. Ako prvé kúpim novú práčku. Televízor viem oželieť a  akokoľvek zreštaurovaná historická olejomaľba mi za neopratú bielizeň určite nestojí. Moje hrdé patriotizmom nasiaknuté ego mi však tvrdí, že ak si vezmem pôžičku s 5 % úrokom, budem mať v obývačke vzácnosť, ktorú môžem denne obdivovať desaťročia a po mne ešte aj ďalšie generácie. Otázkou však je, koľko voľných prostriedkov mi ostane počas splátok pôžičky.

 

 V prípade investičných plánov mesta sa tiež musíme rozhodnúť. Na jednej strane posúdiť reálne potreby zateplenia  siedmych pracovísk materských škôl a potrebu renovácie ich areálov, sanácií vlhnúcich stien v  škole, rekonštrukcií povrchov miestnych ciest a chodníkov. Na strane druhej  možnosť výstavby štadióna najnovšej generácie a či  záchrana historickej budovy, ktorá je nepoužívaná niekoľko desaťročí.

 

Ako bude s mestským majetkom hospodáriť toto zastupiteľstvo? Staré príslovie hovorí, že zakrývať sa môžeme iba takou perinou, akú máme. Pre správne rozhodnutie len samotný poslanecký mandát naozaj nestačí. A iba budúcnosť ukáže, či zvíťazilo ego, alebo zdravý sedliacky rozum a zodpovednosť.