Pozvánka na prednášky v múzeu

Kultúra a divadlo     Mestské múzeum    

DK - Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

 v Liptovskom Mikuláši

 

 

Vás pozývajú

 

v stredu 6. marca 2019

 

 

na prednášky

 

 

Mgr. Barbora Kyzeková

Etnomedicína

       Rastliny sú všade okolo nás. Mnohé môžeme pozorovať pri prechádzkach prírodou. Naučíme sa, ako nám liečivé rastliny môžu pomôcť pri liečbe chorôb.

o 15.30 hod.

 

a

Mgr. Leonard Ambróz:

Vývoj ochrany prírody na Slovensku

 

o 16.30 hod.

 

 

Prednášky sa budú konať

v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8

 

 

V tomto roku si štátna ochrana prírody na Slovensku pripomína jubilejných sto rokov od svojho vzniku.

          Štátna ochrana prírody na Slovensku bola bytostne zviazaná s pamiatkovou starostlivosťou, o čom svedčí aj jej základný dokument z roku 1919. Ten pod názvom „Nariadenie ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska č. 155/1919 o právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“ začal písať históriu slovenskej štátnej ochrany prírody. Vo svojom vývoji mala štátna ochrana prírody niekoľko zlomových bodov. Z nich najdôležitejším bolo jej zákonné ustanovenie v roku 1955. Išlo o zákon SNR č.1/1955 zb. SNR o štátnej ochrane prírody. Ďalej to bolo konštituovanie do prvej odbornej organizácie Slovenského pamiatkového ústavu v roku 1951, ktorá po transformovaní v roku 1958 pod názvom „Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody“ dala ochrane prírody základ druhovej i územnej ochrany na Slovensku. Po roku 1981 vznikla samostatná odborná organizácia na ochranu prírody - Ústredie štátnej ochrany prírody so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

          Prednáška predstaví počiatky vývoja ochrany prírody na Slovensku, založenie Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku v roku 1919, najstaršie a najvýznamnejšie chránené územia a chránené druhy rastlín a živočíchov, osobnosti a inštitúcie, ktoré významnou mierou  zasiahli do vývoja ochrany prírody na Slovensku.