Obmedzenie dopravy na moste v meste Sereď

Rozvoj a výstavba     mjr. JUDr. Mária Linkešová    

 

 

Polícia upozorňuje motoristickú verejnosť, že v pondelok 25. 2. 2019 v čase od 00.00 h príde k obmedzeniu dopravy na moste v meste Sereď. Na základe rozhodnutia okresného úradu môžu most na ceste I/62 použiť len vozidlá, ktorých hmotnosť nie je vyššia ako 3,5 t.

 

Most bude pravidelne kontrolovaný a vyhodnocovaný. V prípade zhoršenia stavebno-technického stavu príde k jeho úplnému uzavretiu pre všetky vozidlá. Predpokladaný začiatok realizácie rekonštrukcie mosta sa predpokladá na  apríl 2021. Vodiči môžu využiť obchádzkové trasy, ktoré budú vedené po rýchlostnej ceste R1 a po ceste II/507 cez obec Dolná Streda.