Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

Kultúra a divadlo     Mária Diková Vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi    

Ulica M. R. Štefánika 8

 

OtvÁracIE hodINY: Október -  APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac MAREC 2019

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava

Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča

Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola

 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký   

 

 

 

VÝSTAVY:

 

„ČAROVNÁ MOC RASTLÍN“

 

v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

 a Vlastivedným múzeom v Hlohovci

 

Výstava približuje  históriu liečivých rastlín a využívanie liečivých rastlín,

 ako aj problematiku chránených liečivých rastlín a výskyt rastlín v okolitom regióne.

Panelová náučná časť výstavy je doplnená o herbár liečivých rastlín

 a vystavené sú i obrázky s motívom rastlín výtvarníčky Jany Frantovej.

Výstava potrvá do 31. 3. 2019

 

--------------

 

DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa od  22. 3. 2019 - 27. 4. 2019

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy: 22. 3. 2019 o 16.00 hod.,

spojené s  koncertom o 17.00 hod.,

 hudobní hostia:

Michael Messer - anglický spevák, hráč na rezofonickú gitaru i dobro, skladateľ a producent

Damir Hal Halilič z Chorvátska – medzinárodne uznávaný gitarový mág, akustický gitarista

 

PODUJATIA:

BESEDY V MESTSKOM MÚZEU PRE STREDNÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

O liečivých rastlinách a ochrane prírody na Slovensku – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 5. – 7. marca 2019

Na besedy je treba skupiny vopred prihlásiť v Mestskom múzeu v Seredi na tel. č. 0 31 789 4546!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIPRAVUJEME: 3. - 4. apríla od 9.00 – 15.30 hod., - Veľkonočné tvorivé dielne

 

Damir Hal Halilič z Chorvátska

 

 

Michael Messer