Preberanie daňových priznaní za rok 2018 na Mestskom úrade v Seredi

Dane a odvody     Ing. Ľubica Haladová riaditeľ DÚ    

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

 

 oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018

 

 bude zabezpečovať  dňa 29.03.2019 v čase od 09:00 h do 16:00 h a

 

dňa 01.04.2019 v čase od 9:00 h do 16:00 h

 

 okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Galanta)

 

aj na adrese: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10,  Sereď.