Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi.

Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi.

Rozvoj a výstavba     ARRIVA NITRA a.s.    

 

Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi.

Z toho dôvodu sa mení od 1.3.2019 cestovný poriadok liniek 403402  a 403452 , s platnosťou do odvolania. (predpoklad uzavretia mosta je 9 mesiacov)

 

Na linkách dochádza k predĺženiu jazdných dôb o 5 minút a k nárastu tarifných kilometrov o 6 km, čo bude mať pre cestujúcich prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu (Dolná streda) za následok navýšenie cestovného.

 

Výpis zmien:

 

Linka 403 402 Nitra - Sereď - Trnava

•             Na linke zapracovaná obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, z dôvodu uzavretia mosta v Seredi.

•             Zrušené zastávky Sereď, Progres a Sereď, Pečivárne.

•             Nová zastávky – Sereď, Cukrovarská

•             Navýšenie TKM – 6 km/ spoj

•             Časovo sa predlžuje jazdná doba spojov o 5 minút

 

Linka 403 452 Nová Ves nad Žitavou – Vráble – Nitra – Trnava

•             Na spojoch 3,11,8,14 zapracovaná obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, z dôvodu uzavretia mosta        v                Seredi.

•             Na spojoch 3,11,8,14 zrušené zastávky Sereď, Progres a Sereď, Pečivárne.

•             Na spojoch 3,11,8,14 nová zastávky – Sereď, Cukrovarská

•             Na spojoch 3,11,8,14 navýšenie TKM – 6 km/ spoj

•             Na spojoch 3,11,8,14 sa časovo predlžuje jazdná doba spojov o 5 minút

•             Na spojoch 8,14 posun odchodu z AS Trnava o 5 minút skôr na 8.55 h resp. 12.40 h

 

 

 

 

 

 

Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi.Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi.Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi.