Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli

Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    

Aj napriek tomu, že veľká rekonštrukcia seredského kaštieľa je stále v nedohľadne, najnutnejšie drobné opravy sú na ňom predsa len potrebné z času načas vykonať. Konkrétne v mesiaci január 2019 pracovníci firmy Viliam Baloník – PIKVIP v hodnote 12 000,- € vykonali opravu havarijného stavu časti strechy, pri ktorej poškodenú a chýbajúcu krytinu vymenili za novú. Tá istá firma ešte minulý rok vykonala opravu žľabov v hodnote 3 723,- €. Obidve opravy zabránili extrémnemu vlhnutiu obvodových i vnútorných múrov.

 

 

 

 

 

 

 

Minulý rok prebehli aj práce, výsledkom ktorých bolo vyčistenie vnútorných priestorov kaštieľa. Po nich bol zamrežovaný jeden z voľných otvorov, aby sa zabránilo vstupu nepovolanýcm osobám.

 

 

Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli