Mesto Sereď OZNAMUJE, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: Vodič a údržbár

Mestský úrad     Mestský úrad    

 

 

Mesto Sereď

                       

so sídlom :           Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď

                       

v zastúpení:         Ing. Martin Tomčányi – primátor 

                      

  IČO:                       00306 169

 

OZNAMUJE,

 

že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 

Vodič a údržbár

 1. Náplň práce:
 • Kosenia na traktorovej kosačke, ručné kosenie
 • Polievanie zeleného porastu (kvety, stromy)
 • Čistenie a upratovanie dvora mestského úradu
 • Pomocné robotnícke práce na Mestskom úrade v Seredi

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • základné vzdelanie

 

 1. Iné predpoklady, osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • vodičský preukaz sk. B
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita a záujem o prácu

 

 1.  Druh pracovného pomeru:
 • Pracovná zmluva na plný úväzok (37,5 hod./týždeň), na dobu určitú 1 rok.

 

 1. Odmeňovanie:
 • Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov                pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 1. Predpokladaný termín nástupu:  najneskôr 01.04.2019, resp. dohodou

 

 1. Ukončenie výberu uchádzačov:  do 26.02.2019

 

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu si telefonicky dohodnite osobné stretnutie  na Mestskom úrade v Seredi (tel č.: 0918/815 726 Ing. Himpán, v pracovné dni v čase od 7.00 –   do 12.00 hod.), kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie. Na základe krátkeho pohovoru si mesto   po vzájomnej dohode vyberie vhodného uchádzača. Mesto si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho kandidáta na uvedenú pracovnú pozíciu.

 

V Seredi,  dňa 14.02.2019

 

 

                   Ing. Martin Tomčányi v.r.  primátor mesta