Mesto Sereď OZNAMUJE, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: Robotník

Mestský úrad     Mestský úrad    

                          

 

                         

Mesto Sereď

                    

    so sídlom :           Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď

                       

     v zastúpení:          Ing. Martin Tomčányi – primátor 

                     

     IČO:                     00306 169

 

 OZNAMUJE,

 

že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 

Robotník

 

 1. Náplň práce:
 • Čistenie, údržba verejných priestranstiev mesta a zelene (zametanie, kosenie, hrabanie, zbieranie odpadkov, orez kríkov, zimná údržba – odhŕňanie snehu, posyp chodníkov)
 • Vyprázdňovanie malých smetných nádob
 • Kontrola malých smetných nádob, nahlasovanie a presun poškodených nádob
 • Výsadba a údržba kvetinových záhonov
 • Čistenie priestranstiev v okolí škôl a školských zariadení
 • Pomocné robotnícke práce na Mestskom úrade v Seredi
 • Ručné triedenie separovaného odpadu na Zbernom dvore Mesta Sereď

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • základné vzdelanie

 

 1. Druh pracovného pomeru:
 • Pracovná zmluva na plný úväzok (37,5 hod./týždeň), na dobu určitú 1 rok.

 

 1. Odmeňovanie:

 

 • Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov          pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 1. Predpokladaný termín nástupu:  01.03.2019, resp. dohodou

 

 1. Ukončenie výberu uchádzačov:  do 26.02.2019

 

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu si telefonicky dohodnite osobné stretnutie na Mestskom úrade v Seredi (tel č.: 0918/815 726 Ing. Himpán, v pracovné dni v čase od 7.00 –  do 12.00 hod.), kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie. Na základe krátkeho pohovoru si mesto  po vzájomnej dohode vyberie vhodných uchádzačov. Počet pracovných miest je obmedzený. Mesto si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho kandidáta na uvedenú pracovnú pozíciu.

 

V Seredi,  dňa 14.02.2019

                                                             Ing. Martin Tomčányi v.r.  primátor mesta