Združenie STORM pomáha užívateľom drog už skoro 17 rokov. Niektorým dokonca dopomáha k novým občianskym preukazom

Občania a občianske združenia     Zdruzenie STORM    

Drogy, choroby, pomoc, liečba, rodina, práca – toto sú časté témy, s ktorými prichádzajú injekční užívatelia drog za terénnymi a sociálnymi pracovníkmi Združenia STORM. Práve tí sa často krát stávajú mostom medzi ulicou a ďalšou inštitucionálnou pomocou. V mnohých prípadoch sa im zdôveria klienti ako prvým, keď riešia zmenu svojho života či správania. Terénni pracovníci poskytujú svoju pomoc a podporu priamo na ulici v Nitre, Seredi a Trnave. Ročne poskytnú viac ako 5950 poradenstiev, stretnú sa tvárou tvár s 270 klientmi. Zároveň v spolupráci s klientmi bezpečne zlikvidujeme viacej 85 000 ks injekčných striekačiek ročne. Takto sa priamo zapájame do ochrany verejného zdravia.

Prečo to robia a kam smeruje ich činnosť?

Odpovedá Mgr. Pavol Ščasný – štatutárny zástupca „Naši klienti – najmä užívatelia drog, sú často odsudzovaní za svoje správanie a životný štýl. Našou úlohou v teréne alebo v kontaktnom centre je, poskytnú im pomoc a podporu a učiť ich správať sa menej rizikovo k sebe i k svojmu okoliu. Učíme ich zodpovednosti za svoje rozhodnutia a samozrejme podporujeme ich v zmene k lepšiemu, zdravšiemu životu.“

 

Výmena injekčných striekačiek, ošetrenie, sprevádzanie na úrady, pomoc pri riešení liečby či splátok na zdravotnom poistení. Pracovníci riešia s klientmi všetky problémy, ktoré život prináša.  

 

V prípade, že si klient chce kúpiť niečo, čo mu zlepší životnú situáciu, má možnosť si na to zarobiť. „Projekt 3P sa zameriava na poskytnutie pomoci a podpory formou práce. Drobné manuálne činnosti, ktoré naši klienti vykonávajú majú zaplatené. Nedostanú však financie na ruku, ale vždy všetky nákupy či stretnutia vybavujú s pracovníkom. Ten ich sprevádza a následne zaplatí. Takýmto spôsobom si môžu klienti odpracovať jedlo, hygienu či nocľah. Ale aj lieky alebo zaplatiť kolky na nový občiansky preukaz, ktorý je tak nevyhnutný pri zlepšení ich životnej situácie.“ upresňuje P. Ščasný.

 

Združenie STORM patrí k ojedinelým organizáciám, ktoré sa venujú aktívnym užívateľom drog na báze tzv. nízkoprahovosti a harm-reduction. Majú najväčšie geografické pokrytie – poskytujú svoje služby v nitrianskom a trnavskom kraji. Okrem samotných terénnych služieb realizujú aj každoročne zber voľne pohodených striekačiek. Alebo ich môžu kontaktovať priamo obyvatelia, ak nejakú ihlu či striekačku nájdu. „Ideálne je, ak nám človek napíše na facebook Združenia STORM a pridá aj fotku lokality s presným popisom, kde sa tento injekčný materiál nachádza. Veľmi nám to uľahčuje ich následnú likvidáciu.“ konkretizuje štatutárny zástupca organizácie. Terénne služby, poradenstvo i tieto zbery budú realizované aj v roku 2019.

 

Ak Vás zaujali aktivity združenia a chcete ich podporiť – môžete tak spraviť cez https://zdruzeniestorm.darujme.sk/1015/

Viac informácií na www.zdruzeniestorm.sk

0905/943229