Projekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšie

Projekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšie

Bezpečnosť     Mgr. Karin Kapustová, PhD. Oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď    

Od začiatku školského roka 2018/2019 Mestská polícia Sereď realizuje projekt, ktorého cieľom je premieňať všetky hodiny detí strávené v školskom prostredí na čo najbezpečnejšie. Deje sa tak vďaka realizácii dlhodobého implementačného projektu MiŠ - Minimalizácia šikany. Myšlienka realizácie projektu, ktorý by pomohol učiteľom pri tvorbe bezpečného prostredia pre všetky deti a vyzbrojil ich efektívnymi stratégiami na odhaľovanie, riešenie a zamedzenie prejav šikany vznikla v roku 2016.

 

Po realizácii úvodného seminára MiŠ, ktorým boli oslovené tri zúčastnené školské zariadenia v meste Sereď sme na jeho implementovanie hľadali finančné prostriedky. Sme veľmi radi, že vďaka grantovej podpore z programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska mohol projekt vstúpiť do svoje realizačnej fázy a od začiatku školského roka je jeho ambíciou pomáhať deťom troch základných škôl v meste Sereď prostredníctvom dôležitých dospelých v školskom prostredí - učiteľov.

 

 

V prvom polroku školského roka 2018/2019 absolvovalo 25 učiteľov z troch základných škôl v meste Sereď 54 hodinové vzdelávanie Minimalizácie šikany (MiŠ). Vzdelávanie MiŠ realizovalo české občianske združenie AISIS, o.s., ktoré projekt MiŠ vyvinulo a niekoľko rokov ho úspešne realizuje v ČR s preukázateľnými výsledkami v smere znižovania frekvencie a závažnosti šikany v zúčastnených školských zariadeniach. Počas troch dvojdňových blokov vzdelávania si naši učitelia upevňovali svoje zručnosti v tvorbe a udržiavaní bezpečnej klímy v detských kolektívoch, trénovali svoje pozorovacie schopnosti a učili sa spozorované neštandardné správanie detí odlíšiť prostredníctvom znakov šikany od iného problémového správania. Učili sa posúdiť závažnosť prejavov šikanovania s rozšírením svojho pohľadu na šikanu ako na trojrozmerný model. Trénovali postup efektívneho vyšetrovania šikany a rozhovory s jednotlivými aktérmi šikany. Hľadali efektívne spôsoby ako ochrániť obeť a šikanou zasiahnutý kolektív žiakov, ako ďalej postupovať v snahe šikanovaniu zamedziť výchovnými opatreniami a následnou starostlivosťou o triedny kolektív, v ktorom k šikanovaniu dochádza. Prirodzene, pedagógovia nezostali len pri získavaní vedomostí a zručností, ale získané poznatky a zručnosti aplikovali vo svojich triedach a školách.

 

 

Vzdelávaním pedagógov projekt nekončí. Projekt MiŠ je výnimočný tým, že vzdelávanie pedagógov je len začiatkom v procese k bezpečnému prostrediu škôl. Jeho skutočnou ambíciou je dosiahnuť výrazné pozitívne zmeny v praxi edukačných zariadení. V druhom polroku školského roka nás čaká druhá fáza realizácie MiŠ. Vybrané školy budú pod dohľadom lektorov pracovať vo svojich pedagogických zboroch na vytváraní stratégii prevencie šikany a akčnom pláne účinných opatrení priamo šitých na ich podmienky a potreby. Do tohto procesu vstupujú dve školské zariadenia, ktorých učitelia boli počas vzdelávania najaktívnejší.

 

Veríme, že tak ako mení Hodina deťom obyčajné hodiny pre deti na neobyčajné, vďaka realizácii implementačného projektu MiŠ s ambíciou pozitívnych zmien v praxi každej školy sa nám s pomocou Nadácie pre deti Slovenska a projektu MiŠ podarí prispievať k zmene všetkých hodín detí strávených v školskom a mimoškolskom prostredí na bezpečnejšie a radostnejšie.

 

 

Projekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšieProjekt MsP Sereď mení hodiny detí na bezpečnejšie