Obradná sieň na Mestskom úrade prešla rekonštrukciou

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 

V decembri minulého roka začali rekonštrukčné práce obradnej miestnosti na Mestskom úrade v Seredi. Rekonštrukčné práce zahŕňali odstránenie prasklín na omietke a vymaľovanie stien. Tieto práce zrealizovala firma LUMINI s.r.o. zo Serede v hodnote 1 587,- €. Odstránený bol aj starý koberec, ktorý zakrýval celú podlahu. Pôvodné parkety boli prebrúsené a nalakované. Renováciu parkiet vykonala firma DOMECO SLOVAKIA s.r.o. Sereď v hodnote 4 230,- €.

 

Obradná sieň je reprezentatívnou miestnosťou a nachádza sa na poschodí v historickej budove úradu. Konajú sa tu sobášne obrady, oceňovania občanov, vítanie detí do života ale aj komorné koncerty menšieho rozsahu.