Výstava „Čarovná moc rastlín“

Kultúra a divadlo     Mária Diková Vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi    

Trvanie výstavy: 7. 2. 2019 – 31. 3. 2019

Vernisáž výstavy, vo štvrtok 7. februára 2019, 17.00 hod. 

Miesto: Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8

Kurátori výstavy: Ing. Kristína Urbanová, Slovenské múzeum ochrany prírody

                            a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 

                            RNDr. Miroslava Malovcová PhD., Vlastivedné múzeum v Hlohovci

                            Mária Diková, vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi

              

        

Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi pripravilo v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Vlastivedným múzeom v Hlohovci prírodovednú výstavu Čarovná moc rastlín. Výstava predstavuje históriu a využívanie liečivých rastlín pri liečení rôznych chorôb, problematiku chránených liečivých rastlín. Panelová náučná časť výstavy je doplnená o herbár liečivých rastlín a prezentované sú i voľne sušené rastliny z okolia ako i jeden druh inváznej rastliny (z čeľade astrovitých) Iva xanthiifolia (iva voškovníkovitá). Rastlina Iva pochádza zo západného pobrežia Severnej Ameriky a bola v júni minulého roku nazbieraná botaničkou Miroslavou Malovcovou z Vlastivedného múzea v Hlohovci v mieste seredského cukrovaru - vypustených vodných nádrží. Výstava je obohatená aj o umenie -vystavené sú obrázky s motívom liečivých rastlín od výtvarníčky Jany Frantovej z Veľkej Mače.

        

Hlavným cieľom výstavy je zachytiť zlomok z krásy bohatstva slovenskej prírody a propagovať vedomostí o liečivých rastlinách.