Poslanci MsZ v Seredi prerozdelili 7 600,- € medzi občianske združenia, športové kluby či organizácie

Poslanci MsZ v Seredi prerozdelili 7 600,- € medzi občianske združenia, športové kluby či organizácie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    

Už niekoľko rokov majú poslanci MsZ v Seredi každý rok v rozpočte vyčlenenú finančnú čiastku vo výške 400,- €, ktorú môžu rozdeliť občianskym združeniam, športovým klubom či rôznym organizáciám na ich činnosť. Všetkých 19 poslancov teda celkom ročne prerozdelí  sumu 7 600,-  €.  Poslanci môžu sumu 400,- € prideliť ako jednorázový príspevok iba jednej organizácii alebo ju rozdeliť na menšie čiastky medzi združenia či kluby.

 

Prinášame tabuľkový prehľad prerozdelenia financií na rok 2019. Najviac z vyčlenených financií a to sumu 1 060,- €  poslanci pridelili seredským skautom, druhý v poradí so sumou 1 000,- € získal CK AB Sereď a 650,- € získalo OZ Nikolka. Naopak najmenej  z celkovej možnej sumy a to po 50,- € bolo pridelených OZ Goel, IC Players, OZ Pomocníček a združenie Slnko jesene.

 

Poslanci MsZ v Seredi prerozdelili 7 600,- € medzi občianske združenia, športové kluby či organizácie