Poďakovanie MsÚ v Seredi

Udalosti a ľudia     Výbor KZP v Seredi    

Klub zdravotne postihnutých v Seredi má 590  členov. Z nich asi jedna tretina je  zdravotne na tom tak, že zostávajú v kontakte s KZP už len  cez svojich desiatkarov.

 

Ostatní členovia sa aktívne zúčastňujú akcií, ktoré im v Klube v priebehu roka ponúkame.

 

Rok 2018  bol na akcie  bohatý a to nielen v rámci Slovenska, ale uskutočnili sme aj viacdňové  zájazdy do zahraničia.

 

Akcie, s ktorými Vás oboznámime boli  uskutočnené  za výraznej podpory MsÚ v Seredi.

 

V priebehu roka 2018  od marca do decembra sme uskutočnili nasledovné akcie:

 

Návšteva termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi 6 krát, zúčastnilo sa  360 členov,

 

Poznávacieho zájazdu v Poľsku  zúčastnilo sa 55 členov, v máji  sme  boli  Maďarskej  republike  v Kéhide ,  5 dňový  Welnes ktorý sa veľmi páčilo našim členom , júli sme boli v Tatranskej Lomnici  kde  bolo 80 členov,

 

V auguste  v Hokovciach na rekondično – integračnom pobyte kde sa členovia  radi sa vracajú kvôli  procedúram majú dispozícii celodenný   bazén  92 členov   zúčastnilo ,v  kúpeloch Nimnica  absolvovalo 65 členov.

 

Pre tých, ktorí majú radšej kratšie výlety, sme uskutočnili 1 dňový výlet  do Komárna   navštívili   sme pevnosť bývalých vojakov  čo bolo   veľmi zaujímavé  a Europské námestie kde sme si oddýchli pri spoločnom  obede .

 

Naša činnosť  bola na akcie bohatá a podľa vyjadrenia našich členov bola pestrá, náučná  oddychová a ozdravovacia.

 

Všetky tieto akcie však boli uskutočnené za výraznej finančnej podpory MsÚ v Seredi.

 

Za všetkých členov KZP ďakujeme a do Nového roku 2019  prajeme kompetentným okrem stáleho zdravia, aby im takéto štedré rozhodnutia v prospech svojich občanov vydržali aj v roku 2019

 

Za všetkých členov Klubu zdravotne postihnutých  ďakuje