Prečítal som si príspevok pána Veselického „Rozhlasová relácia o našom múzeu ma sklamala“

Kultúra a divadlo     Pavol Ištok    

Prečítal som si príspevok pána Veselického „Rozhlasová relácia o našom múzeu ma sklamala“ (SN 14.01.2019). Aj mňa a čiastočne súhlasím s jeho záverečnými slovami („Dojem z relácie? Koncepcia...“). Neviem z akého dôvodu od firmy, ktorá používa krycí názov „RTVS“, čakal niečo iné. Ja nie. Mesto si reláciu neobjednalo, nedalo zadávacie podmienky, nespolupracovalo. Je to ich vlastný produkt, tak nech sa za seba hanbia. Rozhodli sa to urobiť takto. Kritika je namieste, do RTVS sa zmestí... Tým som môj postoj k RTVS vyčerpal, ale...   

 

Ale pozrime sa na „problém“ z „našej“ strany a urobme kukuč do zrkadla. Jeho príspevok možno hodnotiť ako inšpirujúci. Vysvetlím. Ak napísal „a“, lebo nebol spokojný, tak mal jasne napísať aj „b“, „c“,... To by bolo slušné a poctivé. Nenapísal. Chýba mi, tak ako vždy, mestská vízia. Teda, ako inak a lepšie. Kde však nič nie je... Škoda, že svoj štatisticko trúchlivý komentár neukončil tvorivo a so smelým pohľadom do svetlých zajtrajškov. Od štatutára sa to akosi prirodzene žiada. Ľudí to povzbudí.   

 

Analýza štatistickej bezvýznamnosti je síce fajn, samotná je však neproduktívna a nič nerieši. Čo s tým? Principiálne tu totiž ide o niečo úplne iné. Na čo nedosiahol.

 

Už aj z dôvodu istej nespokojnosti s produktom RTVS, ale najmä preto, že mesto sa chce (dúfam) prezentovať, malo by si (dať) vyrobiť vlastné videjko na tému „Mestské múzeum...“. A aj na iné témy, napr. krajina pri Váhu, historické nehnuteľnosti, unikátny vážsky most, cyklopotenciál krajiny, zmeny v urbanizme a architektúre mesta,... A komentáre podfarbiť napr. hudbou z Marsu, keď sa mu iná žiada.

 

Toto vtesnať do pozerateľne primeraného času, teda nijaké omáčky a brušné tančeky, ponúknuť to nejakým TV a rozptýliť to na nosičoch medzi obyvateľov. Nech vedia akí sme frajeri a akí sme dobrí... A ak život ukáže, tak aj niekoľko tematických pokračovaní.

 

Pri múzeu nezabudnúť uviesť aj vôľu mesta zabezpečiť jeho rozvoj novými priestormi pre spracovanie, dokumentáciu a uloženie fondu, doriešiť technické (kúrenie, vlhkosť, statika), prevádzkové a personálne (do)vybavenie. Totiž, doterajšia niekoľkoročná snaha a žiadosti o zmenu súčasného nedobrého stavu zo strany vedúcej múzea, OZ Vodný hrad a niekoľkých obyvateľov mesta, je zo strany mesta opakovane, vytrvalo a spoľahlivo ignorovaná... Keby nebolo p. Matisa a zopár nadšencov, tak múzeum dodnes ani nie je, že... a neboli by starosti.

 

Škoda, že ako štatutár na toto zabudol. Žeby absentujúca koncepcia rozvoja kultúry? (nemajú, viem; ten ich blábol sa na koncepciu ani nepodobá). Alebo to je iným?

 

A v tom videjku prezentovať aj nezlomnú a neutíchajúcu vôľu mesta opraviť trestuhodne zanedbaný kaštieľ (to je ten veľký dom tam v parku pri Váhu), v areáli ktorého je senzačný potenciál pre mnohé aktivity, aj muzeálne. Určite si vedia predstaviť (ja áno) úžasné vnútorné a vonkajšie expozičné a výstavné priestory, exteriérové prezentácie hradu a pevnosti, umeleckých diel, sympóziá, koncerty, kempy pamiatkárov, historikov, tvorivé dielne umelcov a detí, turistickú základňa, kútiky pre rodinné parkové hranie a leňošenie. A zasa sme pri vízii a koncepcii... (Nemáme, skúste inokedy!). 

 

Výskumy kaštieľa, hradu a pevnosti Šintava priniesli mnohé vzácne nálezy a nové historické, technologické a technické poznatky z ich výstavby a prevádzky a podnety aj s ohľadom na ním uvádzané osobnosti (Žigmund, Thurzo), ale aj P. Bornemisza, J. Fándly, ako podnety pre výchovu a vzdelávanie...

 

To by bola reklama, aha čo to tu máme, čo sme dokázali a nenechali sme (si) to zhumpľovať nepriateľmi ľudu, lebo sme civilizovaní, múdri a hrdí na svoje mesto... Či? Alebo stačí, keď nám reklamu vyrobí zopár lumpov a protidrogový zásah polície?  

 

Oblúkom na začiatok: Je dobré, že relácia o múzeu vznikla a bola zverejnená, aj keď je kostrbatá. Vždy je však lepšia ako mestské nič. Je to motivačná téma pre mestom vytrvalo zanedbávanú verejnú diskusiu a ponuky ľuďom na spoluprácu (aj o kaštieli) a podnetná do budúcnosti, lebo my to, všakáno, chceme (vieme) inak a lepšie... lebo je to naše. A je žiadúce, aby mesto ukázalo, ako veľmi (a naozaj) mu záleží na riešení nielen kaštieľa a múzea a že to vie urobiť a aj lepšie „predať“. Držím palce.   

 

A ak už spomenul tie osobnosti, nám zatiaľ, žiaľ, ostáva ďalej čakať na takých, ktorým na Seredi (... kaštieli, parku, hrade...) bude naozaj záležať. Nielen pred voľbami.