Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

Kultúra a divadlo     Mária Diková Vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi    

OtvÁracIE hodINY: Október -  APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

 

Program na mesiac FEBRUÁR 2019

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava

Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča

Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola

 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký   

 

 

 

VÝSTAVY:

 

 

„ČAROVNÁ MOC RASTLÍN“

 

v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

 a Vlastivedným múzeom v Hlohovci

 

 

Výstava približuje  históriu liečivých rastlín a využívanie liečivých rastlín,

 ako aj problematiku chránených liečivých rastlín a výskyt rastlín v okolitom regióne.

Panelová náučná časť výstavy je doplnená o herbár liečivých rastlín

 a vystavené sú i obrázky s motívom rastlín výtvarníčky Jany Frantovej.

 

Výstava potrvá od 7. 2. 2019 do 31. 3. 2019

 

--------------

 

 

Pripravujeme:

 

„Premietanie srbských dokumentárnych filmov“

v spolupráci so Spolkom Srbov na Slovensku