Spevokol Zvon v roku 2018

Kultúra a divadlo     Magdaléna Planková    

Na konci roka sa zvykne bilancovať a spevokol Zvon na svojej prvej skúške v roku 2019 zhodnotil uplynulý rok 2018. Keďže spevokol je počas svojej 93 ročnej histórie pre obyvateľov Serede dostatočne známy, predstavovať ho nebudeme. Pripomenieme len, že po odchode pána Viliama Karmažina, ktorý bol dirigentom Zvonu viac ako 70 rokov, sa stal novým dirigentom docent Sergej Mironov. Zvon má v súčasnosti 15 členov a venuje sa prevažne sakrálnej hudbe, ľudovým upraveným piesňam a spirituálom.

 

Na prelome rokov 2017 a 2018 sa uskutočnil vianočný koncert v evanjelickom kostole v Galante s hojnou účasťou priaznivcov sakrálnej hudby, vianočných kolied a gospelov, čím boli speváci milo prekvapení.

 

V rámci prípravy na výročný koncert, ktorý býva pred letnými prázdninami, členovia zboru absolvovali trojdňové sústredenie v Trenčianskych Tepliciach. Podujatie sa podarilo uskutočniť  s finančnou podporou sponzora. Výročný koncert, zorganizovaný na konci júna 2018  v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Seredi, dopadol aj vďaka sústredeniu na výbornú. Zaznamenali sme priaznivé ohlasy z radov poslucháčov a občanov Serede. S organizáciou koncertu pomohlo zboru občianske združenie Krásna hudba.

 

Na pozvanie Domu kultúry v Seredi  spevokol Zvon spríjemnil vianočnú atmosféru svojím koncertom na vianočných trhoch v Seredi.

 

Rok 2018 sme ukončili vianočným koncertom v kostole sv. Martina v Šintave. Môžeme konštatovať, že sa stretol s kladným ohlasom prítomných poslucháčov.

 

Mestu Sereď chceme poďakovať za ročný finančný príspevok v čiastke 700 eur, ktorý sme použili v zmysle zmluvy, ktorú máme s mestom Sereď, na odmenu dirigenta. Zvyšné náklady, ktoré súvisia s činnosťou zboru, sme hradili zo sponzorských príspevkov.

 

 

Vianočný koncert

 

 

Sústredenie v Trenčianskych Tepliciach