Pozdrav a poďakovanie Kynologického klubu

Kynologický klub Pri Kolene Sereď ďakuje všetkým svojim členom a sympatizantom klubu, ktorí sa v roku 2018 akoukoľvek formou pričinili k tomu, že náš kynologický klub prežil obdobie, kedy nemal kde vykonávať svoje aktivity. V roku 2019 radi uvítame  starých aj nových členov, ktorí majú záujem venovať sa svojim domácim miláčikom. Na tento rok opäť plánujeme zorganizovanie ukážok pre deti materských škôl pri príležitosti Dňa detí.