Nocľaháreň slúži ľuďom bez domova

Udalosti a ľudia     PhDr. Silvia Adamčíková    

Mesto Sereď prevádzkuje na Školskej ulici v priestoroch Domu kultúry v Seredi nocľaháreň pre ľudí bez domova. Pri otvorení nocľahárne 14. decembra 2018 využilo možnosť prenocovania v teple 5 klientov. Postupne sa ich počet zvýšil na 10 klientov za noc. Ako sa však ukázalo, jeden klient nemal trvalé bydlisko v Seredi, uviedol falošné údaje a po vianočných sviatkoch z nocľahárne odišiel. V súčasnosti je kapacita nocľahárne 12 klientov využívaná 9 občanmi bez domova, z toho je sedem mužov a dve ženy.

 

Na poriadok v nocľahárni dohliadajú pracovníci mesta, ktorí majú každú noc dozor nad tým, aby prevádzka nocľahárne prebiehala bez problémov a bez konfliktov. „Klienti sú disciplinovaní, vážia si možnosť prespať v teple. Ak niektorý z nich poruší opakovane domový poriadok, je z nocľahárne na určitú dobu vylúčený. Aj túto zimu sa nám to už stalo. Je to pre nich dostatočná výstraha, pretože zostať na ulici v týchto mrazivých nociach nikto nechce,“ uviedol vedúci nocľahárne Miroslav Komínek. Poriadok v nocľahárni udržiavajú samotní klienti. Pred odchodom si po sebe ustelú postele a poupratujú. O dezinfekciu priestorov a hygienických zariadení sa stará upratovačka.

 

Počas vianočných a novoročných sviatkov bola nocľaháreň otvorená nielen v noci, ale aj počas dvoch sviatočných dní – 25. decembra 2018 a 1. januára 2019. „Vážime si, že nám mesto umožnilo zostať v nocľahárni počas týchto dvoch dní, kedy sú všetky obchody a prevádzky zatvorené a nemáme sa kde zohriať“, uviedol klient nocľahárne. Klienti ocenili aj pomoc občanov, ktorí im priniesli teplé oblečenie, posteľnú bielizeň a uteráky. A tak okrem spoločnosti Amazon, ktorá zbierkou Vešiak pomoci obdarovala klientov nocľahárne, aj občania mesta prejavili sociálne cítenie. A nebolo to len oblečenie, ale aj jedlo a koláče na spríjemnenie vianočných sviatkov. Všetkým patrí úprimné poďakovanie.  

 

Okrem nocľahu je klientom poskytnutá aj možnosť vykonať si osobnú hygienu a pripraviť si jednoduchú stravu. Mesto denne pre klientov zabezpečuje polievky, kávu,  čaj a  hygienické potreby. Na nákup potravín, čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb  a materiálu potrebného na prevádzku nocľahárne je v rozpočte mesta vyčlenená čiastka 8 tisíc eur.  Poslankyňa a predsedníčka Sociálnej a zdravotnej komisie Pavlína Karmažínová navštívila nocľaháreň viackrát. „Mesto si plní svoju zákonnú povinnosť a poskytuje nocľah pre ľudí bez domova. Klienti, s ktorými som sa rozprávala sú spokojní a miesta je v nocľahárni dosť“, uviedla.