Oznam o bezplatnej doprave

Udalosti a ľudia     Oddelenie rozvoja mesta Sereď    

Mesto Sereď oznamuje svojim obyvateľom, že na základe dohody s prevádzkovateľom miestnej autobusovej dopravy SAD Dunajská Streda  je doprava

 

detí do veku 15 rokov,

 

žiakov a študentov,

 

poberateľov všetkých druhov dôchodkov okrem výsluhových

 

v autobusoch miestnych liniek č. 202111 a 202112

 

dňom 1. 1. 2019 bezplatná

 

 

Nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje:

  • preukazom ŤZP, ŤZP – S,
  • identifikačným dokladom s fotografiou pre dôchodcov s vekom 65 rokov a viac,
  • dopravnou kartou (DK) vydanou dopravcom, pokiaľ dôchodca nedovŕšil vek 65 rokov. DK sa vydáva na základe predloženého výmeru Sociálnej poisťovne. Žiadosti na vydanie DK sa prijímajú na AS v Seredi,
  • deťom, ktoré svojim vzhľadom môžu budiť dojem, že sú staršie ako 15 rokov, odporúčame požiadať o vydanie dopravnej karty (DK), ktorá bude potvrdzovať nárok na bezplatnú prepravu. Žiadosti na vydanie DK sa prijímajú na autobusovej stanici  v Seredi.

 

Upozornenie: Cestujúci sú povinní mať pri sebe počas jazdy v autobuse evidenčný lístok, ktorý im vydá vodič autobusu. V prípade, že cestujúci tento lístok nebude mať, bude sankcionovaný v zmysle Tarify MHD ( Mestskej hromadnej dopravy) Sereď.