OZNAM DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ a PSA PRE ROK 2019

Dane a odvody     Finančné oddelenie mesta Sereď    

Mesto  Sereď,  správca miestnej dane oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo  dane za psa,  ktorým v priebehu minulého roka 2018 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť  ( kúpili, zdedili alebo predali  nehnuteľnosť alebo vlastnia psa  staršieho, ako 6 mesiacov,  aby riadne alebo čiastkové alebo čiastkové  daňové priznanie  odovzdali  na oddelení daní a poplatkov  Mestského úradu v Seredi

do 31. januára 2019.

Občan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti   z dôvodu veku nad 65 rokov k 1. januáru 2019 a neuplatnil si zníženie už v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a  občan s ťažkým zdravotným postihnutím,   môže si uplatniť zníženie dane v lehote na podanie daňového priznania rovnako  do  31.januára 2019.