Želania

Želania

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    

Posledné dni roku 2018 a tieto prvé roku 2019 sa niesli v duchu želaní  zdravia a všetkého dobrého. Nepochybujem o tom, že boli vyslovované úprimne a plnou vážnosťou. Tak ako vlaňajší diár rád by som odložil do nenávratna všetky negatívne prejavy, ktoré dokladujú neschopnosť iba niekoľkých jednotlivcov správať sa k svojmu okoliu s patričnou úctou.

 

Počmárať umývadlo a tlačidlo splachovača na verejnom sociálnom zariadení bielou fixkou, to dokáže naozaj iba duša „jednoduchá“. Zatiaľ ešte nedozrela do štádia tvorby diel trvalejšími farbami. Dúfajme, že v tomto smere ďalej ani neporastie.

   

Domnievať sa, že dopravná značka DZ B34 na Legionárskej ulici bola zvalená vplyvom silného vetra je síce možné, ale že to bola pravá príčina je dosť nepravdepodobné.

     

Ani Štedrý deň nebol pre niekoho dosť štedrý. Dostatok zdravého rozumu tomu, kto zo smetných košov povyberal plechové vložky a s odpadom rozhádzal po okolí, najvyšší v tomto prípade určite nenadelil.

   

Nárazníkom potlačené pletivo ohrádky kontajnerov  na Silvestra je už iba úsmevnou epizódkou, ktorá vlastníkovi vozidla bude pripomínať význam brzdového pedála.

   

Nakoniec iba dve otázky. Nešlo by to  tomto roku bez podobných problémov? Prečo sú niektoré úplne nenáročné želania tak ťažko splniteľné?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

ŽelaniaŽelaniaŽelaniaŽelaniaŽelaniaŽelaniaŽelania