V Senici sa stretli primátori miest TTSK

Senica 20. decembra (TASR) – V Senici sa stretli primátori 17 miest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na prvom stretnutí skupiny M17. Stretnutie inicioval predseda TTSK Jozef Viskupič a organizačne sa na ňom podieľalo mesto Senica.

 

Zámer zorganizovať skupinu 17 miest kraja vznikol na základe toho, že kraj si uvedomuje, že bez súčinnosti miest a obcí nebude fungovať efektívne. “Dohodli sme sa, že sa budeme pravidelne stretávať v tomto formáte M17, čo znamená 17 primátorov krajských miest. Začali sme prvým neformálnym stretnutím, na ktorom sme sa dohodli, že najneskôr v marci sa už stretneme na prvom pracovnom stretnutí,” uviedol predseda TTSK.

 

Z prvého stretnutia primátorov vyplynulo, že ich spájajú spoločné témy predovšetkým v sociálnej oblasti, školstve a infraštruktúre. “Čo sa týka infraštruktúry, rozumieme pod tým intravilán, cesty druhej a tretej triedy, a najmä cyklotrasy, ktoré nám v rámci infraštruktúry vznikajú,” doplnil Viskupič.

 

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Senici, ale miesto stretnutia sa bude pravidelne obmieňať. “Máme mnohé témy, ktoré môžeme riešiť na úrovni miest a v spolupráci s krajom. Ľudia nerozlišujú, či služby zabezpečuje kraj alebo mesto, ale chcú, aby fungovali. Stretnutia by mali pomôcť aj k tomu, aby sme dokázali efektívnejšie komunikovať s krajom a vymieňať si skúsenosti. Pre nás je napríklad vzorom Dunajská Streda s vernostnou kartou, ktorú máme v pláne zaviesť aj v Senici,” informoval primátor Senice Martin Džačovský.

Primátori sa zhodli, že stretnutia majú význam a budú na prospech občanov. “Musíme riešiť obedy zadarmo alebo separáciu odpadu, čo sú celoslovensky dôležité problémy. Ak ich na takýchto stretnutiach dokážeme sformulovať a predostrieť spoločne predsedovi TTSK, ten ich vie na stretnutí predsedov krajov tlmočiť a požiadavky posunúť na vyššiu úroveň,” doplnil primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos.