Také malé Vianoce

Také malé Vianoce

Udalosti a ľudia     Mária Fačkovcová    

23. decembra poobede   dobrovoľníci Farskej charity pripravili vianočné pohostenie pre núdznych a ľudí bez domova. Prišlo ich asi 20. V teple a pri vianočnej hudbe sa podávala kapustnica, pripravené bolo sladké pohostenie, ovocie a každý návštevník si našiel pod stromčekom aj darček. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku tejto milej akcii - rodine Javorovej za koledovanie , vodcovi seredských skautov za prinesenie betlehemskeho svetla, za všetkých ľudí s dobrým srdcom, ktorí sa podelili s napečeným vianočným pečivom.

                                                                                                                      

Také malé VianoceTaké malé VianoceTaké malé VianoceTaké malé VianoceTaké malé Vianoce