Výzva primátora na spoluúčasť pri vytvorení Redakčnej rady Seredských noviniek pre obdobie 12/2018 -11/2022

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi primátor mesta Sereď    

Vyzývam touto cestou občanov, ktorí majú záujem pracovať ako členovia Redakčnej rady mestom vydávaných Seredských noviniek, aby tento svoj záujem  oznámili písomne na adresu Silvia Adamčíková, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď, alebo mailom na adrese silvia.adamcikova@sered.sk, so stručným popisom dôvodov a skúseností pre túto prácu najneskôr do 25. 1. 2019.

           

O zložení redakčnej rady rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním.