Výnimka pre profesionálneho športovca na platenie poistného bude platiť až do 31. 12. 2021

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú tento týždeň schválila Národná rada SR a čaká na podpis prezidenta, predlžuje u profesionálnych športovcov termín na platenie poistného a prihlásenie do registra Sociálnej poisťovne. Ide o tých športovcov, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

 

Pôvodne mal takýto športovec výnimku z platenia poistného na sociálne poistenie do 31. decembra 2018, novelou zákona sa tento termín posunie až o tri roky, t.j. na 31. decembra 2021.

 

Ak má teda športovec so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe, profesionálny športovec na základe tejto zmluvy nemá postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia do 31. decembra 2021, a preto ho zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné na sociálne poistenie.