Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1

Občania a občianske združenia     Výbor ZO SZCH Sereď1    

Členovia našej ZO SZCH Sereď1 pripravili pre našich spoluobčanov v tomto roku dve propagačné výstavy a to v Seredi počas konania akcie ,,Míľa pre mamu" a v Pate počas akcie ,,MDD". Taktiež sme zorganizovali  II. Miestnu výstavu zvierat v Šoporni. S prihliadnutím na náročnosť zorganizovať výstavu živých zvierat  sme radi, že sa nám podarilo tieto výstavy usporiadať aspoň  v takej miere a počtom zvierat ako sme ukázali. Vzhľadom na dobu v akej súčasne žijeme, že prvoradé je zabezpečiť finančne a materiálne rodinu, venovať sa výchove detí a plniť si povinnosti v práci nezostáva veľa času na koníčky ako je chovateľstvo, ktoré nepozná, že dnes nemám čas alebo chuť. To už nehovorím o čase prípravy výstavy, kedy je potrebné vybaviť povolenie na konanie výstavy, zabezpečiť nakládku, vykládku, stolov, klietok, príprave zvierat pred výstavou a potom zase poskladanie a uskladnenie materiálnych veci.  Náročnosť spočíva aj v materiálnom zabezpečení ako aj momentálnym stavom zvierat a neposlednom rade aj počasím. V jarných mesiacoch a začiatkom leta nie sú zvieratá v tej kráse a kondícii ako neskoro v jeseni. Mnohé zvieratá v prvých mesiacoch roka hniezdia, nie sú dostatočne operené, osrstené a nemajú ani potrebnú veľkosť. Vzhľadom na malý počet chovateľov a ich snahe ukázať svoje zvieratá nedokážeme zastúpiť veľa druhov zvierat. Z celkového počtu 25 chovateľov našej ZO SZCH je prevažná väčšina zo širokého okolia Serede. Boli by sme veľmi radi, keby do našich radov prišli chovatelia, ktorí chovajú čistokrvné zvieratá a chceli by sa nimi pochváliť a nielen rozprávať, že ja mám krajšie. Na to je potrebné byť registrovaný v niektorej ZO SZCH a potom môže chovateľ prezentovať svoje zvieratá na viacerých výstavách zvierat. Naší členovia sa v tomto roku zúčastnili na viacerých výstavách z ktorých si odniesli  rôzne ocenenia a uznanie ostatných chovateľov. Takýmto spôsobom sme reprezentovali mesto Sereď a našu ZO SZCH napr. v Šoporni, v Dolných Salibách, vo Veľkých Kostoľanoch, v Leviciach, v Senci, v Rišňovciach, ale aj na Celoštátnej výstave zvierat v Nitre a Európskej výstave v Dánsku. Sme veľmi radi, že naší chovatelia prezentujú svoje chovy, našu organizáciu ako aj mesto Sereď. Preto by sme všetkým chovateľom chceli popriať veľa chovateľských úspechov a chuti do ďalšej chovateľskej sezóny a vyzvať tých chovateľov, ktrí sa venujú chovu čistokrvných zvierat, aby prišli medzi nás.

 

Kontakt e-mail: zoszchsered1@gmail.com ,

facebook: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď.

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH)