Dejiny sebavedomia a náš celoslovenský úspech

Školstvo a vzdelávanie     D. Braunová    

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa vyhlásil Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl pod názvom Dejiny sebavedomia. Cieľom súťaže bolo vzbudiť u žiakov záujem o dejiny svojho regiónu, zaujímať sa o významné osobnosti, viac alebo menej známe dejinné udalosti vo svojom regióne, spracovať ich v literárnej, výtvarnej i audiovizuálnej podobe a takto ich priblížiť verejnosti.

Do súťaže sa zapojila i naša škola. Laura Krecinová z 9.A triedy so svojou výtvarnou prácou zachytávajúcou  otvorenie Múzea holokaustu v Seredi, jeho význam pre súčasnú spoločnosť a zároveň odkaz pre budúce generácie  získala v krajskom kole súťaže 1. miestov celoslovenskom kole sa umiestnila na 2.mieste. Laura vo svojej práci veľmi citlivým spôsobom spracovala ťažkú tému existencie pracovného a neskôr koncentračného tábora v Seredi počas 2. svetovej vojny i význam múzea, ktoré toto tragické obdobie seredských i slovenských dejín približuje verejnosti.

Laure srdečne blahoželáme a želáme jej množstvo úspechov v ďalšej tvorivej činnosti.