Žiaci zo ZŠ Juraja Fándlyho prispeli OZ Pomocníček v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Lucia Richnáková    

predvečer sviatku svMikuláša sa zúčastnili členovia žiackej školskej rady, v sprievode vyučujúcej, návštevy Občianskeho združenia Pomocníček v Seredi.

 

Na spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo v dennom centre, venovali členovia žiackej školskej rady občianskemu združeniu peňažný výťažok v hodnote 221,50 €, ktorý pochádzal z predaja hračiek v škole.

 

Touto cestou by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým žiakom, učiteľom, ale aj prevádzkovým zamestnancom našej školy, ktorí nám pomohli tieto peniaze nazbierať prostredníctvom Burzy detských hračiek.