Mikulášsky batôžtek

Mikulášsky batôžtek

Udalosti a ľudia     Článok a foto: Mgr. Scherhauferová Ružena    

Občianske združenie Koménium sa stretlo 3. decembra 2018 v dennom centre seniorov na tradičnom predvianočnom posedení pod názvom Mikulášsky batôžtek.
   

Šikovné gazdinky napiekli množstvo dobrôt a v príjemnom prostredí centra si zaspomínali nielen na školské časy, ale pripomenuli si aj blížiace sa sviatky radosti, pokoja a šťastia, ktoré strávia s priateľmi a známymi. No najviac sa tešia na stretnutie v kruhu rodiny pri vianočnom stromčeku, ktoré bude najkrajšie.
  

  V čase Vianoc sú si ľudia k sebe  akosi bližší a vzájomne sa obdarúvajú.
   

Mikulášsky batôžtek sa stal časom spomienok, ktoré spolu s dobrotami priniesli učiteľky seniorky ako darčeky pre bývalé kolegyne so želaním pokojných sviatkov, hoci vedia, že tie najkrajšie darčeky sú ukryté hlboko v srdciach všetkých nás. Do nového roku sme si zaželali veľa, veľa zdravia, šťastia a lásky a aby sme si čaro a atmosféru sviatkov zachovali po celý rok .

 

Mikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtekMikulášsky batôžtek