Burza stredných škôl

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Miroslav Račák    

Pomaly sa blíži čas, kedy si deviataci budú musieť položiť otázku kam ďalej po skončení základnej školy. Pomôcť nájsť odpoveď sa podujalo aj Mesto Sereď, ktoré dňa 28. novembra 2018 od 11.00 do 16.00 v Dome kultúry v Seredi zorganizovalo Burzu stredných škôl. Akcie sa zúčastnilo 15 stredných odborných škôl, gymnázií a súkromných stredných škôl zo Serede, Trnavy, Galanty, Šali, Sládkovičova, Modry a Hodruši-Hámrov. Tieto urobili zákonným zástupcom žiakov, žiakom ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl v meste Sereď ako aj základných škôl z okolitých obcí prezentácie, oboznámili ich so študijným programom škôl, rozdali letáky o svojej škole a porozprávali sa so žiakmi. Veríme, že si žiaci a ich zákonní zástupcovia mali z čoho vyberať a  rozhodnú sa správne po ukončení základnej školy.