Zmena výplatných termínov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v decembri 2018

Dane a odvody     Sociálna poisťovňa    

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, že z dôvodu prípravy valorizácie od 1. januára 2019 vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazové renty patriace za mesiac december 2018 v nasledovných termínoch:

 

  • renty s dátumom výplaty 1. decembra 2018 budú na výplatu poukázané dňa 30. novembra 2018
  • renty s dátumom výplaty 2. až 4. decembra 2018 budú na výplatu poukázané dňa 3. decembra 2018
  • renty s dátumom výplaty 5. až 8. decembra 2018 budú na výplatu poukázané dňa 4. decembra 2018
  • renty s dátumom výplaty 9. až 20. decembra 2018 budú na výplatu poukázané dňa 5. decembra 2018

 

 

Prvý výplatný termín rent v roku 2019 bude realizovaný dňa 31. decembra 2018.