Bezodpadová domácnosť

Bezodpadová domácnosť

Životné prostredie a príroda     OZ RC MAMA klub    

V stredu 15. novembra 2018 sme v našom Rodinnom centre MAMA klub Sereď mali obrovskú česť privítať úžasné drobné žieňa s milým úsmevom a s obrovským srdcom. Je jednou z nás. Človekom, ktorému nie je ľahostajná vlastná rodina a predovšetkým jej zdravie. A zároveň je jednou z tých mnohých ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav životného prostredia, v ktorom žijeme a budúcnosť našej planéty.

 

Mnohí z nás sa už zamysleli a zamýšľajú, ako pomôcť, čím prispieť, ako menej plytvať a viac odpad redukovať, minimálne už aspoň základným triedením odpadu. No vieme, že možností je oveľa viac. Práve o nich nám prišla porozprávať Petra Slezáková, najznámejšia slovenská propagátorka Zero Waste. A o tom, že ľudia v našom meste majú skutočne záujem dozvedieť sa o nich a aplikovať ich, svedčí krásna a aktívna účasť žien i mužov na tejto besede. Strávili sme v našich priestoroch spoločne užitočný čas, prospešný pre nás i naše deti, ktoré mohli byť v rámci herničky jeho súčasťou.

 

V úvode besedy nás Peťka Slezáková informovala o súčasnom nelichotivom stave produkcie odpadu, či už jednotlivcov alebo v rámci domácností. Zároveň vysvetlila spôsob, ako sa v súčasnosti s odpadom nakladá a aké sú riziká týchto odpadových skládok.

 

Na ukážku, a určite aj motiváciu, priniesla svoju mini-vzorku odpadu v zaváraninovom pohári

Bezodpadová domácnosť