Trnavská župa si pripomenie výročie udalostí Novembra ´89 dňom otvorených dverí a koncertom

Samospráva a štátna správa     Mgr. Jaroslav Vacek Odbor komunikácie    

Trnavská župa prvýkrát otvorí svoje brány pre širokú verejnosť. Pri príležitosti pripomenutia si udalostí Novembra ´89 pripravil Úrad TTSK Župný deň otvorených dverí. Pre návštevníkov bude pripravená prehliadka priestorov Úradu TTSK s programom tak pre dospelých, ako aj detí. Súčasťou pripomenutia si výročia novembrových udalostí bude odovzdanie Ceny slobody Antona Srholca, ktorou  trnavský župan ocení vybrané osobnosti verejného života.

 

„Otvárame trnavskú župu ľuďom. Preto sme pripravili  prvý deň otvorených dverí a aj takto sa snažíme vtiahnuť ľudí viac do života nášho kraja. Priblížime im, ako reálne funguje župný úrad, odprezentujeme prácu našich študentov z odborných škôl a pripravili sme program aj pre tých najmenších,“ povedal Peter Markovič, riaditeľ kancelárie trnavského župana.

Trnavský samosprávny kraj tento rok po prvýkrát odovzdá aj Cenu slobody Antona Srholca. Trnavský župan Jozef Viskupič ocení vybrané osobnosti za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu, alebo za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti s nadregionálnym významom. 

„Ocenením osobností chceme poukázať na odkaz života Antona Srholca, ktorým je šírenie myšlienok hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv. Preto sme sa rozhodli, prvýkrát, odovzdať túto cenu, a to symbolicky práve 17. Novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu,“ doplnil P. Markovič.

 

Súčasťou série podujatí pripomenutia si udalostí Novembra ´89 je aj koncert Pocta slobode. Na Trojičnom námestí zahrá Dano Heriban s projektom Čosi úsmevné a skupina Korben Dallas.