Výsadba 100ks vzrastlých stromov na území mesta

Výsadba 100ks vzrastlých stromov na území mesta

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    

Až 100 kusov vzrastlých stromov mesto Sereď vysadilo v mesiaci november na svojom území.  Výsadba stromov sa realitzovala v areáloch škôl, na sídliskách ale aj napríklad v mestskom parku či na cintoríne.

 

 

Takáto výsadba stromov sa v Seredi realizuje v určitých intervaloch. Každý vyrúbaný strom je totiž nutné nahradiť novou výsadbou, aby nedochádzalo k úbytku zelene v meste.  Z času na čas je totiž potrebné pristúpiť aj k výrubu stormov.  Dôvodom môže byť zlý zdravotný stav, nevhodná lokalizácia dreviny,  prípadne musia stromy uvoľniť miesto určitej výstavbe alebo ich vyvrátenie či ulomenie konárov predstavuje riziko ohrozenia  života či majetku obyvateľov.

 

 

Presné miesto výsadby je starostlivo vyberané pracovníkmi referátu životného prostredia na MÚ v Seredi. Ani výsadba sa totiž nedá realizovať na všetkých voľných miestach najmä kvôli obmedzeniam súvisiacim s inžinierskymi sieťami, majetkovým pomerom k určitému pozemku ale aj s ohľadom na skutočnosť či sa v danej lokalite strom dokáže ujať a rozvíjať koreňový systém.

 

 

Dodávateľom vzrastlých stromov je firma ARBOEKO s.r.o. z Českej republiky a celková vyčlenená čiastka na kúpu činila 4 723,43 €. Táto suma zahŕňa cenu za dreviny v hodnote 3 670,73 €  a  oporné kolíky ku stromom v hodnote 1 052,70 €.  Množstvo novovysadených stromov nebol vybraný náhodne, počet 100 kusov predstavuje  symbolickú úctu k 100. výročiu vzniku ČSR.

Výsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mestaVýsadba 100ks vzrastlých stromov na území mesta